Česká republika

Do hlubiny lignitových mračen

Kdy
5. září 2015 - 25. září 2015

Tématem expedice Do hlubiny lignitových mračen v Mostecké pánvi jsou změny průmyslové krajiny, ztráta historických souvislostí, převrácení geologických vrstev i sociálních struktur a aktuální diskuse o prolomení územních limitů. Expedice vychází z předpokladu, že pro ekologa i umělce je nezbytné zabývat se problematikou sounáležitosti člověka s krajinou komplexně, tedy včetně tématu energetických zdrojů. Prostředím má být chápáno jako konstrukt sloužící nejen zájmům člověka, ale i přístupu respektujícímu i životy zvířat a rostlin. Umělec dnes s ekologem sdílí mnohem víc než jen doménu estetického či příjemného. Jak přehodnotit sentimentální i utilitární myšlenkové modely o spojení kultury a přírody? Tyto otázky jsou zvlášť důležité v Mostecké pánvi - jedinečné krajině, kde najdeme ostrovy původní přírody a archeologická naleziště, avšak obklopené stopami dlouhotrvajícího průmyslového znečištění, i svědectvím pokusů o rekultivaci krajiny.

účastníci: Peter Cusack, Gunnhild Enger, Þórunn Eymundardóttir, Tommy Høvik, Kristín Rúnarsdóttir, Vladimír Turner, Miloš Šejn, Robert Vlasák, Martin Zet.

organizace: Dagmar Šubrtová, Miloš Vojtěchovský, Michal Kindernay

Související obsah
Libkovice village,

Libkovice village,

Litvínov, rail way station, foto: FOS

Litvínov, rail way station, foto: FOS

krušné hory/erzgebirge

krušné hory/erzgebirge