Česká republika

Vladimír Turner

FUNERAL
Videofilm, Full HD, cca 10-15min, barva
Zvuk (terénní nahrávky - Michal Kindernay
Mix zvuku a hudba: Martina Vídenová
Kamera: Vladimír Turner
Asistent kamery: Hynek Trojánek
Střih: Vladimír Turner, Jiří procházka

Kolo-nizace, neboli fragmenty z manuálu pro post-uhlíkového umělce v uhelném revíru

Netěžit z krajiny uhlík, draslík, křemík, sodík, vápník, hořčík, ale umění!

Při delším pobývání v hnědouhelném mosteckém revíru se můžete snadno přistihnout při tom, že vám ta krajina přiroste k srdci. Že se vám nakonec opravdu začne líbit. I když víte, že ta zmučená, podivná a nepřirozená krása je důsledkem desetiletí brutálních a nelítostných rozhodnutí, ekonomických zájmů státu, těžebních společností. Dneska nějakých podivných uhlobaronů. Ve filmu vedle krajiny vystupuji i já – autor a performer v jedné osobě. Před kamerou napůl improvizuju vymýšlení “postindustiálních land-artových instalací”, zároveň vytvářím a vypořádávám se s následky těchto situací, vytržených z navyklých kauzalit a stereotypů. Jsem zároveň reálná i fiktivní postava a inscenuju pomyslné pohřební slavnosti pro zaprášené domorodce i uhlíkem prostoupenou a fosiliemi prokletou podkrušnohorskou krajinu. Zvuk k videu je koláž z terénních nahrávek pořízených během expedic do okolí (Michal Kindernay), kontaktního zvuku a komponované hudby (Martina Vídenová). Původní aktivisticko-ekologický záměr filmu se během intenzivního pobývání v krajině změnil v nadreálnou koláž ambivalentních, instruktážních scén a živých obrazů, jen naznačujících můj kriticko-sentimentální komentář ke způsobu lidského zacházení s krajinou.

Návod jak založit vlastní (anti) velkolom a překročit, nebo zachovat ekologické limity.

Zaberte (nejlépe za noci) pozemek ve stávajícím těžním prostoru. Vyznačte obvod červenobílou plastovou páskou a připevněte cedulku s nápisem aplikovaným podle vašeho aktuálního světo-názoru. Vysekejte náletové keře, pokácejte stromky, pořežte kmeny a větve na polínka, (můžete použít i štěpkovač), vyhrabte, vyfoukejte spadané listí na hromadu. Vykopejte uprostřed lomu krumpáčem jámu minimálně 2 metry hlubokou ve tvaru hrobu, nebo oválu. Dřevo a listí z (vašeho) velkolomu naházejte v několika vrstvách, proložených asi 10 cm vrstvou místního jílu do jámy. Zalejte hojně vlažnou vodou, pomočte, přidejte cca litr krabicového červeného vína z nejbližšího supermarketu, 2 hrsti tabáku z rozdrobených cigaret Start, (případně lze nahradit jedním 250ti-gramovým balením tabáku Drum) a zmuchlané vlhké staré noviny. Povrch pečlivě udusejte palicí a počkejte až se v jámě vytvoří hnědé uhlí. Uhlí můžete buď začít těžit pro vlastní potřebu, nebo počkat a nechal uzrát do černa. Lze vyznačit a zachovat ekologické limity a velkolom prohlásit za osobní přírodní rezervu pro příští dobu ledovou.

Návod jak levně postavit a udržovat mikrospalovnu a soukromý mobilní eco-komín.

Procedura pro jednoduchou imitaci spalování jedovatých i zdravých zplodin. Vhodné k produkci dýmu a kouře různých barev i pro modelové zamořování životního prostředí. Použitelné pro dlouhodobě udržitelné dodávání případně zvyšování emisí oxidu uhličitého do ovzduší. Pro stavbu pevného eco-komínu zvolte vhodný svažitý terén, nejlépe v blízkosti skládky, nebo smetiště. Použijte kovovou troubu ke kamnům, nejlépe v průměru alespoň 15 cm a délky 250 cm. Vyhlubte ve svahu otvor mikrospalovny a nad jejím stropem umistěte a cihlami, nebo kameny upevněte připravený komín. Pro mobilní řešení zasaďte komín do otvoru kovového plátu, položeného na korbu kovového kolečka, používáného jako mobilní spalovna. Jako levné palivo do mikrospalovny použijte předměty z nejbližší skládky jako jsou plastová okna, pneumatiky, hadry namočené v mazutu, petláhve. K ekologickému spalování a zadýmení okolí použijte speciální ekodýmovnice a označte komín červenými a bílými pruhy s nápisem “eco-komín”.

Jak si zapamatovat kus země, který už brzy nebude.

Seberte kus nejkvalitnějšího uhlí v lomu Bílina. Rozdrobte ho v ruce na menší kusy (rozměrem připomínající dražé živočišného uhlí). Kousky uhlí rozkousejte. Část spolkněte pro lepší zažívání a část vyplivněte do malé nádoby. Kašovitou hmotu propláchněte vlastní močí (přírodní desinfekce) a přefiltrujte. Máte černou tekutinu, pomocí které si tetovacím strojkem můžete pod kůži naždy aplikovat zlomek krajiny. Zůstane navždy vaše a až uhlí bude spáleno, bude se vaše osobní uhelná skvrna snadno komodifikovat!

Vladimír Turner (1986) je audiovizuální umělec a filmař. Vystudoval obor audiovizuální studia na pražské FAMU a ateliér intermediální konfrontace na VŠUP. Absolvoval stáže v Buenos Aires, Valencii, Brisbane, Toulouse, Rotterdamu a Austrálii. Ve své tvorbě se pohybuje mezi dokumentárním filmem, uměním ve veřejném prostoru a sociálním a politickým aktivismem. Tyto obory spojuje v celek, který nazývá aktivním občanským životem. Jeho práce z celého světa jsou k vidění na ulicích, filmových plátnech i v galeriích.

Související obsah

File downloads