Česká republika

Ivo Přikryl

Kdy
1. října 2015 - 19. října 2015

RNDr. Ivo Přikryl (1952) je hydrobiologem ve společnosti ENKI o.p.s. Třeboň. Studuje zooplankton nejrůznějších typů kontinentálních nádrží převážně ve střední Evropě. Po dvou desetiletích produkční rybníkářské hydrobiologie se nyní zabývá především ochranou mokřadů, managementem vodních nádrží a obnovou krajiny po těžbě nerostů, zejména v Podkrušnohoří.

Související obsah
Ivo Přikryl, foto: Dagmar Šubrtová, 2015

Ivo Přikryl, foto: Dagmar Šubrtová, 2015